PRAVICA DO ODSTOPAOdstop

Imate pravico do preklica v štirinajstih dneh brez navedbe razloga to pogodbo. Karenca je štirinajst dni od dneva, ko ste sprejeti, ali zastopniku tretjo osebo, ki ni prevoznik, posest blaga, ali ima.
Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe, morate nas obvestite z jasno izjavo (npr. poslane po pošti pošti, faksu ali elektronski pošti) o svoji odlocitvi o odstopu od te pogodbe. Lahko prepricani, da uporabite priloženi vzorcni odstopni obrazec, ki ni obvezen, vendar.
Z namenom upoštevanja obdobja za preklic je dovolj za vas, da pošljete sporocilo o pravici do odstopa od pogodbe pred iztekom roka za umik s trga.

Preklic je treba poslati na naslov:

Kingworx GmbH
Družba za trgovanje in uporaba pravice in blago
Industriestr. 2
D-66280 Sulzbach
Nemcija
Fax: +49 (0) 681 - 948 948 97
Telefon: +49 (0) 681 - 965 900 22
E-mail: info@preproga-centralno.com

Posledice razveljavitve

Ce se odstopi od te pogodbe, smo vam vsa placila, ki smo jih prejeli od vas, vkljucno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste se odlocili za nacin dostave, razen tistih, ki jih ponujajo nam drago vrsto dobavnega imajo), in ga je treba takoj odplacati najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je prejela obvestilo preko vašega odstopa od te pogodbe z nami. Za ta odplacila, smo uporabili enako metodo placila, ki ste ga uporabili pri izvedbi prvotne transakcije, razen ce ni izrecno drugace dogovorjeno; V vsakem primeru boste placali pristojbine za to vracilo.

Bomo prevzeli blago od trenutka, ko si omenil naslov za dostavo. Morate imeti redne stroške vrnitve, ce dobavljeno blago naloži in ustreza ceni vrnjenega blaga ne presega zneska 100 evrov, ali ce ste po višji ceni, kar v casu preklica še povratna ce so pogodbeno dogovorjena delno placilo. Sicer donos je brezplacno za vas. Morate le, da placa za zmanjšano vrednost blaga, ce je poslabšanje vrednosti zaradi ni nujno potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga, ki se ukvarjajo z vami.

Pravica ne velja za pogodbe na daljavo
- Dobava blaga, ki se proizvajajo v skladu s specifikacijami strank ali
- Ali je jasno prilagojeni osebnim potrebam ali
- Ki niso primerne zaradi svoje pogoj za vrnitev ali
- Ali lahko hitro pokvari ali
- Cigava je rok trajanja je minilo,
- Oskrba z avdio ali video posnetkov ali programsko opremo, ce so bili dostavljeni nosilci podatkov odpecateni, ki jih potrošnik ali
- Dobave casopisov, periodicnega tiska in revij, razen ce je potrošnik dal telefon pogodbe.

Konec odpovedi.

 


Lahko uporabite ta standardni odstopni obrazec za preklic,
vendar to ni obvezno. Lahko se tudi neuradno uporabite svojo edinstveno besedilo z jasno izhaja, da odstopi od nakupa. Prosim, ce je možno, z navedbo racun ali zaporedno številko.
Ce bi radi uporabili vzorcni odstopni obrazec prosimo kopirati besedilo v e-pošti info@preproga-centralno.com ali pismo in izpolnite zahtevane podatke iz.


Zakonodajalec je v Prilogi 2 k clenu 246A § 1, odstavek 2, stavek 1, številka 1 in § 2, odstavek 2, tocka 2 osnutku zakona, na voljo naslednji vzorec odstopnega obrazca:

Vzorec odstopnega obrazca

(Ce želite, da odpove pogodbo, vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga poslati nazaj.)

• V podjetju GmbH Company za trgovino in izkorišcenost pravic in blaga, Industriestr. 2, 66280 Sulzbach, info@preproga-centralno.com, +49 (0) 681 - 965 900 22, +49 (0) 681 - 948 948 97:

• S tem preklicete z mano (*) sklenjeno pogodbo za nakup naslednjih proizvodov (*) / zagotavljanje naslednjih storitev (*)

• Nastop na (*) / prejeto dne (*)

• ime / potrošnikov (s)

• naslov osebo / potrošnikov (s)

• / potrošniki Podpis (i) (s sporocilom na papirju)

• Datum

(*) Neustrezno crtati.


Naslednji